Oud en Nieuw

't Nieuwe jaar is aangebroken,
Een nieuwe periode is ontloken.
Wat zal 't nieuwe jaar ons brengen?
Wat verwachten wij ervan?
De tijd zal 't ons moeten leren,
Of 't zich voor... of tegen ons zal keren.
Vol blijde moed en vol verwachten,
Wisselen we van Eeuw.. en smachten,
Naar betere tijden... lievere dingen.
Vrede met mensen en met onszelf,
Maar wij moeten 't zelf waarmaken,
Om die verwachtingen te smaken.
Met spanning wachten wij op 't sein van 12 uur.
Dan heffen wij het glas.. met vuur,
En wensen allemaal onze eigen wens.
Alle goeds... en toosten samen,
Op alles wat wij mensen,
Voor elkander wensen.
Dan wordt 't nieuwe jaar weer 't oude.
't Normale leven... 't vertrouwde..
Voornemens vervagen en alle plannen,
Vergeten wordt 't moment van saamhorigheid.
We leven weer gewoon verder met elkaar..
En wachten gewoon.. weer op 't Nieuwe jaar.