Ik zat te denken aan het nieuwe jaar,
Want 2009 is al daar.
We zien dan altijd veel vuurwerk,
We weten alleen nooit van welk merk,
En tellen dan ook af,
Ik tik dan altijd op de tafel met een goochelstaf.
O, kijk daar, we tellen af van tien naar één,
We tellen nooit alleen.
Want tellen doen we met zijn allen,
Mijn broer is dan al zelfs een keer flauwgevallen.
En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Gelukkig Nieuwjaar iedereen!